Mijn verhaal

Als onderwijskundige en trainer ben ik al ruim 10 jaar bezig met de thema’s leren leren (ofwel studievaardigheden) en leren trainen en doceren. Het zijn beide thema’s die me heel erg boeien, omdat leren en onderwijs zo veel leuker en effectiever kan als je er op en slimme manier mee omgaat.  

Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs was ik een gemiddelde student. Uiteindelijk ben ik Cum Laude geslaagd voor mijn Masters Onderwijskunde. Leerprestaties op enig moment zeggen dus niks over het potentieel op latere leeftijd. Weten hoe je moet leren en het vinden van plezier in leren, spelen een cruciale rol in studie succes. Ook onderwijs kan zo veel krachtiger en leuker. Als trainer maak ik al jaren dankbaar gebruik van een aantal breinprincipes, zoals het betrekken van emotie, beweging en muziek. Dit is eenvoudig te realiseren en maakt een wereld van verschil.

Naast mijn eigen scholing en ervaring als onderwijskundige en trainer, heb ik uitgebreid literatuuronderzoek en nascholing gedaan op het gebied van leren leren, leren doceren en breinleren bij toonaangevende experts in de wereld. Niet alleen in Nederland, maar ook in Cambridge, Londen en op meerdere plekken in de Verenigde Staten. 

Visie

  • Leren kun je leren.
  • Leren kan tegelijk leuk en leerzaam zijn.
  • Leerprestaties op enig moment, zeggen niks over de leerprestaties op een ander moment in het leven. 
  • Onderwijsgevenden zijn effectiever als ze meer weten over hoe leerprocessen werken. 
  • Teach what you preach! Zelf doen wat je zegt belangrijk te vinden, stimuleert anderen je voorbeeld over te nemen.
  • Kans op leren moet toegankelijk en betaalbaar zijn.

Missie

Love2Learn staat voor een liefde voor leren. Die is bij iedereen aangeboren, maar de wens om te leren raken velen helaas kwijt. Niet iedereen weet hoe te leren en onderwijs sluit niet altijd aan bij de behoeften. Ook docenten en trainers raken niet altijd de juiste snaar en hebben te maken met ongemotiveerde onderwijsdeelnemers.

Love2Learn wil lerenden helpen slimmer te studeren, met meer plezier en betere studieresultaten. Zeker nu de langstudeerregeling is ingegaan en hoge cijfers belangrijker worden voor toelating tot steeds meer opleidingen en betere kansen op de arbeidsmarkt, is het slim en efficiënt studeren van nog groter belang.

Love2Teach wil onderwijsgevenden helpen bij het vergroten van hun inzicht in leerprocessen en het werken met passende leeractiviteiten bij beoogde leerresultaten. Doel is meer plezier en motivatie bij de onderwijsdeelnemers en daardoor een hoger leerrendement.

Een liefde voor leren, betekent ook iedereen een kans willen geven om te leren. Leren en onderwijs zo goed mogelijk toegankelijk en betaalbaar maken is daarom een belangrijk waarde van Love2Learn. 

Aanpak

Love2Learn past de laatste nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs en leren toe in haar aanbod en adviesstijl. Love2Learn werkt vanuit een wetenschappelijk onderbouwde benadering, die tegelijk heel praktisch en toepasbaar is. 

Dit vertaalt zich in de Love2Learn bijeenkomsten naar: theorie verpakt in actie, beweging en muziek. De drie sleutelwoorden bij de Love2Learn adviesstijl zijn: persoonlijk, betrokken en daadkracht.