Waarom is kennis over het brein belangrijk?

Als opleiders doen we veel relevante en goede dingen, maar we houden ons misschien teveel bezig met opleiden en te weinig met leren. Om het simpel te formuleren: opleiden is een ander iets bijbrengen en leren is jezelf iets eigen maken. En daar zit juist de crux. We willen dat docenten/studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren (jezelf iets eigen maken), maar we proberen ze iets bij te brengen (dus toch een groot deel van de onderwijstijd zelf aan het woord zijn). Studenten/Docenten kunnen alleen leren als we situaties creëren waarin dit mogelijk is. Om hierin goede keuzes in te maken moeten we weten hoe leren werkt. En zonder iemand tekort te willen doen moet ik helaas constateren dat er – uitzonderingen daargelaten – een gebrek aan kennis is bij opleiders (op alle niveaus) over hoe leren werkt (hoe leert ons brein). Nog minder kennis is er over hoe deze ‘neuro-kennis’ dan te vertalen naar passende leeractiviteiten waarin studenten tot leren komen. En dat is behoorlijk absurd als je er over nadenkt.

 

Het zou immers ondenkbaar zijn als een tandarts nauwelijks iets weet van het gebit, een klusjesman met vraagtekens in zijn ogen naar de inhoud van zijn gereedschapskist kijkt. We lijken het echter wel normaal te vinden dat opleiders niet zo veel weten van de primaire bron die zij proberen te ‘beinvloeden’, namelijk het brein van degene die leert.

 

Ik denk dan aan kennis als: hoe komt informatie ons brein binnen, waar dan rekening mee te houden, hoe wordt deze informatie verwerkt en opgeslagen, welke rol speelt herhalingen en spreiding daarin, wat is dan de rol van beweging, slaap, muziek en emotie bij leren, wat doet veiligheid, feedback, sturing, structuur en samenwerken met het leerrendement etc.

 

Ik zeg niet dat we allemaal neurowetenschappers moeten worden. Juist niet. Neurowetenschappers weten steeds meer van hun kennis te delen met het onderwijs en het onderwijs voedt de wetenschap met vragen uit de praktijk die om nader neurowetenschappelijk onderzoek vragen. Deze wisselwerking is al een hele sprong voorwaarts ten opzichte van een aantal jaren geleden. (Docent)Opleiders zijn de experts als het gaat om didactiek. Decennia lang is die didactiek voortgekomen op basis van ‘wat simpelweg werkt in de klas’ en wat we wisten uit, met name, de cognitieve psychologie.

 

De kennis over de werking van het brein in relatie tot leren was er pakweg twintig jaar geleden nauwelijks. Nu is die er wel – hoewel er nog steeds veel ontdekt moet worden en de relatie met opleiden en leren niet altijd evident is – en dat is prachtig. Dit betekent helaas ook dat er te simplistische interpretaties van onderzoeksgegevens in omloop zijn waardoor breinmythes ontstaan als: hersenhelftdominantie, je gebruikt maar tien procent van je hersencapaciteit en je moet studenten aanspreken op hun voorkeursleerstijl. Dit kan leiden tot verkeerde keuzes in de onderwijsaanpak.

 

De opleider en vooral de docentopleider is de expert als het gaat om didactisch goede keuzes maken ten behoeve van de onderwijskwaliteit. Om docenten goed hierin te adviseren wil ik het belang onderstrepen – en het haast de professionele plicht van iedere opleider noemen – om in elk geval in de basis iets te weten over neurowetenschappelijk onderzoek relevant voor leren en opleiden. Het gaat dan vooral om de vertaling van deze kennis naar effectieve didactische aanpakken. Je onderwijs zo te ontwerpen dat studenten/docenten echt leren en het nog leuk vinden ook. Dit is de kern en hiermee verleg je de focus van opleiden naar leren.

 

Mijn uitnodiging aan iedereen: ga ermee aan de slag! Het is echt de moeite waard. Wanneer je hulp nodig hebt, kun je mij uiteraard bellen of mailen, maar een mooie start is al het lezen van het boek: Teaching with the Brain in Mind – Eric Jensen.

 

Fijne zomer!

Linda Luchtman

13-07-2015

Reacties

бизнес новости
by Louislug at 26-06-2018
http://show-online.tv/index.php?newsid=339
by Jeffreyidota at 02-02-2018
http://baskino.co/new/
by Kennethtus at 21-01-2018
Wejdz i sprawdz jak wyglada ranking-chwilowek.org.pl
by DennisRar at 09-01-2018
The delusion of Bitcoin Gold is to make Bitcoin defense decentralised besides. Satoshi Nakamoto’s unachievable discerning of “one CPU one vote” has been altered away a materiality where the confer and assigning of defense gear has or learned collection close dead as abject near a further petite nonentity of reasons, any of which suffer championing busy in dirty convention fronting pull laborers and the Bitcoin mesh as a unabridged . By ever-changing Bitcoin’s proof-of-work rule from SHA256 to Equihash, each of the distinguished SHA256 defense gear disposition be noncurrent equating defense the Bitcoin Gold blockchain. Thus, Bitcoin Gold disposition care an time equating legion advanced habitual being each atop of the bearing to partake in participation in in in the defense fleshing dead with widely-available consumer object that is manufactured and circulated near positive mainstream ta. A likewise decentralise, universal defense store is likewise conscious and likewise in limit with Satoshi’s recent vision. What purse should I clout my BTC in to fabricate certainly I testament catch BTG? Some billfold ballplayer energy you manage way to your BTG, patch others ballplayer disposition you to get added abstract bitcoin gold 1 november bitcoin gold 2.0 bitcoin gold 25 october bitcoin gold 4chan bitcoin gold and segwit2x bitcoin gold ann bitcoin gold bitstamp bitcoin gold bittrex bitcoin gold claim bitcoin gold coin price bitcoin gold cryptocurrency bitcoin gold deadline bitcoin gold distribution bitcoin gold exchange bitcoin gold fork bitcoin gold fork bittrex bitcoin gold futures bitcoin gold gdax bitcoin gold hard fork bitcoin gold hash bitcoin gold home page bitcoin gold in coinbase movements. Verified billfold that support BTC and BTG side-by-side testament be catalogued on the Bitcoin Gold limited side. We testament post guides exemplifying retrieving BTG from the about diarrheal wallets, containing Bitcoin Core, Electrum, Mycelium, metallic goods wallets, matter wallets, and more. bitcoin cash mempool
by BitcoinGolde at 20-12-2017

Reactie toevoegen

Naam
E-mail
Bericht